Generalforsamling 2024

Indkaldelse til generalforsamling i Radikale Venstre Lolland Falster
(Se tilsendt indkaldelse på mail for flere detaljer)

Onsdag den 10. april 2022 kl. 19.00

Sted: Saxenhus, Juniorsgade 35, 4990 Sakskøbing.

Dagsordenen (jfr. vores vedtægter): 

 1. Valg af dirigent og mødesekretær
 2. Formandens beretning
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
 4. Fastsættelse af kontingent for det følgende år
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Valg af
  1. formand
  1. bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  1. 2 revisorer
  1. 1 revisorsuppleant
 • Valg af folketingskandidat(er)
 • Valg af 2 medlemmer til regionsbestyrelsen
 • Valg af delegerede til regionsforsamlingen (1 pr. påbegyndt 15 medl.)
 • Valg af delegerede til landsmødet (1 pr. påbegyndt 15 medl.)
 • Eventuelt

Vedr. pkt. 5.  Forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før mødet.

Kl. 18.00 er der mulighed for at mødes til let fælles spisning med div pastasalater (fra Panino) både med vegetariske og med kylling for kr. 100 pr person inkl. Drikkevare. Tilmeld dig ved overførsel af beløb kr. 100 på vores mobil pay 75549 og skriv vegetar eller kylling. Senest tilmelding mandag den 8. april.

I år har vi flere ledige bestyrelsesposter, som vi selvfølgelig glæder os til at få besat til generalforsamlingen. Derudover har vi også flere kandidater til vores Folketingskandidatposter både i Lollandskredsen og Guldborgsundkredsen. 

Så skynd dig at tilmelde dig på trine.termann@radikale-lf.dk eller på tlf. 60 13 72 92

Skriv en kommentar