Edris Qasimi

Kort CV 
Født: 04.12.1987 
Uddannelse: Kandidat i Statskundskab 
Job: Adjunkt i Offentlig forvaltning på Professionshøjskolen Absalon 
Bopæl: Sorø 
Civilstand: Gift med Tahmina Salik. Har to døtre, Edrina på snart 5 og Elina 2 år.  

Kort om min baggrund 
Min far var den første i vores familie, som kom til Danmark i 2001. På det tidspunkt boede vi som afghanske flygtninge i Iran. 3 år senere blev jeg sammen med mine 2 brødre og min mor familiesammenført med min far i Danmark. Vi bosatte os i en lejlighed i Solrød strand, hvor min forældre stadig bor. 
Jeg tror det var i 2009, at jeg meldte mig ind i Radikale Venstre. Samme år flyttede jeg til Odense for at studere.  
I 2019 flyttede jeg tilbage til Sjælland og bor i dag i Sorø. 

Edris Qasimi

I det følgende vil jeg beskrive nogle af de politikområder, som jeg brænder mest for. De står ikke i prioriteret rækkefølge.  

Uddannelses  
Radikale Venstre skal igen være Danmarks uddannelsesparti nummer 1. Vi oplever desværre i dag enorm pres på vores uddannelsessystem, som er ved at blive for markedsliggjort, hvor de unge skal skønne sig igennem for at kunne blive nyttige borgere så hurtigt som muligt. Uddannelse er andet end blot kompetencegivende adgang til arbejdsmarked. Uddannelse er også dannelse, kultur, demokrati, familieliv osv.  

Jeg støtter tanken om flere og mere uddannelse i landdistrikterne. Det skal dog ikke være på bekostning af uddannelse i storbyerne. Jeg underviser dagligt på Professionshøjskolen Absalon og kan se de udfordringer vi står over for. Meget sjældent handler disse om for få pladser. Det er derimod de socioøkonomiske forhold, dårlig infrastruktur og ringere jobmuligheder som er de primære årsager til, at så mange unge ikke tager en uddannelse. Jeg synes derfor, at uddannelsespolitiske udfordringer bør kunne løses via andre tiltage end at lukke ned for uddannelsespladser i storbyerne.  

Derudover er det for mig afgørende, at vi fastholder SU som gratis uddannelsesunderstøttelse.  

Beskæftigelsespolitik og rekrutterings udfordringer 
Beskæftigelsespolitikken skal gentænkes, således at den tilføjes fleksibilitet og kompetencer til at kunne håndtere lokale udfordringer. De stramme og firkantede regler omkring beskæftigelsespolitikken gør det svært i dag at eksperimentere eller nytænke på området. Eksempel: I 2016 samarbejdede Veluxfonden med Aarhus kommune i et projekt, hvor 97 langtidsledige på kontanthjælp fik 50.000 kroner hver.De ledige brugte eksempelvis pengene på at springe ud som selvstændige, købe en ny computer, tage en uddannelse, ny telefon eller nyt kørekort. Men pengene var godt givet ud, da det viste sig at hver tredje ledige kom i beskæftigelse efter projektet. Dette initiativ var muligt fordi, der var en fond, som stillede penge til rådighed. Lignende initiativer bør omfavnes i fremtidens beskæftigelsespolitik, hvor det skal blive nemmere at nytænke og eksperimentere samt tage højde for de lokale omstændigheder. 

Vi skal gøre det langt nemmere for danske virksomheder at hente udenlandsarbejdskraft. Derudover skal herboende flygtninge med midlertidige opholdstilladelser (f. eks syriske) have mulighed for at for få permanent opholdstilladelse, hvis de tager en uddannelse og arbejder.  

Integration  
Det første skridt mod en bedre ”integration” er at afskaffe integrationsministeriet – igen. De udfordringer, som vi normalt forbinder med dårlig integration bør høre under konkrete fagministerier f. eks beskæftigelse, uddannelse, social, sundhed osv.  

Stramninger af udlændingelovgivningen i gennem de sidste mange år har desværre betydet, at der i dag ofte træffes administrative beslutninger, som påvirker mange menneskers liv. Sagsbehandlingsprocesserne ligner mere en slavisk skrivebordsarbejde end reel sagsbehandling. Der er derfor brug for en total granskning af lovgivning på området så stramningerne ikke rammer de forkerte.  

Link til min facebookside: 
https://www.facebook.com/EdrisQasimi.radikale/

Kontaktoplysninger
Email: edris@radikale-lf.dk
Tlf.: +45 5335 7289