Kristian Stokholm

Min baggrund

Jeg er født in 1963 i Kalvehave Sogn, Langebæk (nu: Vordingborg Kommune).
Nu bor jeg på landet i Ringsebølle ved Rødby (Lolland kommune).
Jeg er fraskilt og har to børn.

Jeg er uddannet agronom.
Jeg har arbejdet i over 20 år i forskellige lande i Afrika.
Jeg behersker 5 sprog.  (dansk, tysk, engelsk, fransk, portugisisk)
Pt. arbejder jeg som nattevagt på et bosted for udviklingshæmmede i Rødbyhavn.

Mine mærkesager

Grøn energi-omstilling

Både klimakrisen og Danmarks stadig alt for høje afhængighed af forsyninger fra diktatur- og bøllestater kalder på handling. Men vi har ressourcer i form af vind, sol, biomasse og gylle – samt viden og teknologi. Med disse ressourcer kan vi indenfor de kommende år gøre os uafhængige af sårbare forsyninger. 

Hverken Putin, Muhammad bin Salman eller det iranske præstestyre må få lov til at afpresse os.

Vi er i forvejen gode til energibesparende teknologi, genanvendelse af restprodukter mv. Men vi kan blive endnu bedre og udbygge denne styrkeposition. Sådan bidrager vi også til et sundere klima og en sikker forsynings-situation for kommende generationer.

Helt konkret: Vindenergi er vejen frem. Vind er sikker og billig. Vindenergi kan produceres af store projekter på hav og land – ligesom den kan produceres på husstands- om naboskabs-niveau. Det samme gælder solenergi. Vi er også godt på vej til at have tacklet udfordringerne omkring lagring og transport af disse energiformer.

Forskning og udvikling af andre alternative energiformer bør fremmes: jordvarme, bølgekraft, brint mv.

Derimod bør støtten til fossilenergi sparkes til hjørne. Hér vil jeg helt tydeligt tage afstand fra den hvide elefant: Den planlagte fossilgasledning til sukkerfabrikkerne i Nykøbing og Nakskov.

Aktiv udenrigs- og forsvarspolitik

For 100 år siden var Danmark yderst aktiv og indflydelsesrig i Verdensforbundet. I dag har vores land næsten helt trukket sig fra denne førerstilling. Antallet af danske ambassader i udlandet falder og falder. Samtidig har vi gjort os afhængige af diktatur- og bøllestater. Den udvikling skal vendes.


Danmarks spidskompetencer på mange relevante områder bør også komme os til gavn på den internationale scene. Engagementet i udviklingspolitikken gavner eksempelvis ikke kun modtagerne af støtten, men også Danmark selv, idet udviklingsbistand bidrager til at forhindre migrationsstrømme.


Ligeledes har investeringer i forsvaret enorme fordele for vores land – først of fremmest afholdes Danmarks fjender fra at angribe os. Derudover øger forsvarssamarbejdet vores forståelse for vores allieredes vilkår og muligheder.


Danmark bør også dygtiggøre sig på nye militære udfordringer: Propaganda, desinformation, cyberkrigsføring, drone- og robotteknologi mv.


Udover at dygtiggøre sig i vores egen andedam, skal vi engagere os mere i det Nordiske samarbejde, i EU, i OECD, i NATO, i FN og FN-underorganisationerne – naturligvis samtidig med et fortsat fokus på et godt partnerskabs-forhold indenfor rigsfælleskaberne med Grønland og Færøerne.

Familie og Integration

Danmark har brug for arbejdskraft – både mennesker med kvalifikationer og kompetencer som kan sikre landets fremgang og viderebestående. Selvfølgelig er det rimeligt med minimumskrav – så som at lære det danske sprog mv. Men som systemet er skruet sammen nu bliver mennesker – også dem som opfylder de fleste krav – smidt ud af Danmark. Familier bliver revet fra hinanden. Gode og nyttige mennesker bliver sendt til lande, hvor de trues af vold og mord. Denne politik er mildt sagt uværdig og uanstændig – eller sagt mere tydeligt: Brutal og udansk.


Mennesker som bidrager til udviklingen i Danmark er en berigelse og ikke en belastning – og i hvert fald ikke en trussel.


Opsummeret: Udlændinge med kvalifikationer og kompetencer som gavner Danmark skal kunne bo og arbejde i Danmark på lige vilkår. Selvfølgelig skal deres ægtefælle og børn også have lov til at være her. Danske statsborgeres udenlandske ægtefæller og børn skal selvsagt også have ret til at være her. Flygtninge har krav på en værdig og fair behandling og skal under ingen omstændigheder tvinges tilbage til et land hvor de er i fare.

Økonomi og velfærd

Vi skal først og fremmest være i stand til at leve af vores arbejde. Små og mellemstore virksomheder holder gang i danskernes økonomi – sådan skal det blive ved med at være. Økonomi er afhængig af iværksætteri og innovation – begge dele bør fremmes. Urimelig bureaukrati og uigennemsigtige regler bør afskaffes.

Beskatnings- og afgiftssystemet bør forenkles. Skatterabatter, afgiftsfritagelse o.l. for opstartsvirksomheder og samfundsgavnlige produktionsmetoder skal indføres.

De offentlige indtægter fra skat, afgifter mv. bør anvendes på den mest fornuftige og retfærdige måde. Også hér bør vi gå i kamp mod bureaukrati og uhensigtsmæssige regler. Hvor det giver mening bør man skære ned på journal-tyranniet og ikke være bange for brugen af velfærdsteknologi.

SoMe- mv. platforme

Kontaktoplysninger
+45-2211 6943 til SMS, WhatsApp og/eller talebeskeder