Indkaldelse til generalforsamling

Hermed indkaldelse til generalforsamling

Onsdag den 12. april 2022 kl. 19.00
Fællesspisning kl. 18.00 (Tilmelding nødvendig)
Sted: Saxenhus, Juniorsgade 35, 4990 Sakskøbing.

Dagsordenen (jfr. vores vedtægter): 

 1. Valg af:
  1. Dirigent
  2. Mødesekretær
  3. 2 stemmetællere
 2. Forkvindens beretning
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
 4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
 5. Behandling af indkomne forslag (skal være forkvinde i hænde senest 8 dage før mødet)
 6. Valg af
  1. Forkvinde (årligt valg) Trine Termann tager imod genvalg (valgt 2022).
  2. Bestyrelsen udgøres af 6 medlemmer og 2 suppleanter foruden forkvinden. I indeværende bestyrelses-år har suppleant Johannes Busvang indtrådt i bestyrelsen pga frafald. Der skal derfor vælges 2 nye bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant. Bestyrelsen består pt af:
   1. Christian Nyborg Mortensen (21 – tager imod genvalg)
   2. Marianne Bakke (21 – tager ikke imod genvalg)
   3. Kenan Bajric (22)
   4. Jesper Jørgensen (22)
   5. Kristian Stokholm (22)
   6. Patrick Lincoln (22 men kun for 1 år, tager ikke imod genvalg)
   7. Johannes Brusvang (suppl genvalgt i 22, tager imod genvalg som suppleant!)
  3. 2 suppleanter: Johannes Brusvang (22, tager imod genvalg), suppl vacant.
  4. 2 revisorer (Jens Petersen og Allan Romerlund tager imod genvalg)
  5. 1 revisorsuppleant (Bodil Dalmeijer tager imod genvalg)
 7. Valg af folketingskandidater:
  • Lolland opstillingskreds ønsker 2 kandidater at opstille til Folketingsvalget. Kenan Bajric tilbyder opstilling, samt Kristian Stokholm tager imod genvalg. Begge kandidater præsenterer sig selv..
  • Guldborgsund opstillingskreds, Edris Qasimi tager imod genvalg
 8. Valg af 2 medlemmer til regionsbestyrelsen
  • Trine Termann tager imod genvalg
  • Christian Nyborg tager imod genvalg
 9. Valg af delegerede til regionsforsamlingen (1 pr. påbegyndt 15. medlem):
 10. Valg af delegerede til landsmødet (1 pr. påbegyndt 15 medl.)
 11. Eventuelt

Skriv en kommentar